Showing all 3 results

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit

฿31,500.00 ฿31,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับชุดไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit รองรับการเชื่อมต่อใช้งานไมค์ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 80 เครื่องและเพิ่มเป็น 160 เครื่องโดยการเพิ่มเครื่องควบคุม ตัวเครื่องมีแอมป์ในตัวขนาดกำลังขับ 80 วัตต์

ไมโครโฟนประชุม ยี่ห้อ RCF MMS3404D Delegate Unit

฿11,500.00 ฿11,000.00
ไมโครโฟนประชุม RCF MMS3404D Delegate Unit เป็นไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมชนิดก้านยาว มีความยาวของก้านไมโครโฟน 46 ซม.  มีปุ่มกดสำหรับการสนทนา และมีไฟวงแหวนสีแดงสำหรับแสดงสถานะเมื่อเปิดใช้งานไมโครโฟน , ลำโพงในตัวเครื่องมีขนาดกำลังขับ 1 วัตต์

ไมค์ประชุมสำหรับประธาน RCF MMS3405P Chairman Unit

฿12,500.00 ฿11,500.00
ไมค์ประชุมสำหรับประธาน RCF MMS 3405P มีความยาวของก้านไมโครโฟน 46 ซม กดพูดได้ 2 แบบ คือ Push to Talk (PTT) และ Push to Lock (PTL) มีปุ่มสำหรับกดสนทนาและปุ่มกดตัดเสียง มีไฟวงแหวนสีแดงสำหรับแสดงสถานการเปิดใช้งานไมโครโฟน