Showing 1–30 of 72 results

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6105 Central Unit

฿95,000.00 ฿89,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6110 Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุมแบบดิจิตอล สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงสุด 50 ชุด โหมดการทำงาน 3 โหมด : Automatic, FIFO และ Manual , DIS CU6110 Central Unitสามารถเปิดไมโครโฟนพร้อมกันสูงสุดได้ 8 ตัว

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6110 Central Unit

฿115,000.00 ฿107,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6110 Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุมแบบดิจิตอล สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงสุด 128 ชุด โหมดการทำงาน 3 โหมด : Automatic, FIFO และ Manual , DIS CU6110 Central Unitสามารถเปิดไมโครโฟนพร้อมกันสูงสุดได้ 8 ตัว

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CURD Control Unit

฿66,000.00 ฿65,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CURD Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับไไมค์ประชุมแบบดิจิตอล สามารถบันทึกเสียงแบบ MP3 ในตัว มีช่องเสียบหูฟัง BOSCH CCS-CURD Control Unit สามารถจ่ายไฟให้กับชุดไมค์ประชุมได้สูงสุด 50 ชุด และสามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงถึง 150 ตัว

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA CONFD Conference Main Unit

฿46,100.00 ฿45,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA CONFD Conference Main Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุม PROEL PA CONFD จ่ายไฟและควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมได้ทั้งหมด 64 เครื่อง เลือกโหมดรูปแบบการประชุมได้ 3 โหมด  FREE MODE,LIMIT MODE,FIFO MODE

เครื่องควบคุมไมค์ประชุมแบบดิจิตอล JTS CS120CU Digital Conference System Control Unit

฿41,200.00 ฿37,080.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม JTS CS120CU Digital Conference System Control Unit GXHOเครื่องควบคุมและชุดจ่ายไฟระบบไมค์ประชุมแบบดิจิตอล JTS CS-120CU สามารถควบคุมและจ่ายไฟให้ไมโครโฟนประชุมได้สูงสุด 90 ตัว สามารถต่อกับกล้องได้ 4 กล้อง

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA EXCONFD Expansion Unit

฿26,500.00 ฿26,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA EXCONFD Expansion Unit เป็นเครื่องควบคุมเสริมเพื่อให้สามารถต่อชุดไมค์ประชุมเพิ่มเติมได้ โดยมีช่องต่อไมค์ประชุมจำนวน 6 ช่อง (1ช่องสามารถต่อได้สูงสุด 30เครื่อง) และสามารถต่อขยายไมโครโฟนชุดประชุมเป็น 254 เครื่องโดยการเพิ่มเครื่องขยาย 4เครื่อง

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit

฿31,500.00 ฿31,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับชุดไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit รองรับการเชื่อมต่อใช้งานไมค์ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 80 เครื่องและเพิ่มเป็น 160 เครื่องโดยการเพิ่มเครื่องควบคุม ตัวเครื่องมีแอมป์ในตัวขนาดกำลังขับ 80 วัตต์

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TELEVIC D-Cerno CU Digital Control Unit

฿51,600.00 ฿46,440.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TELEVIC D-Cerno CU Digital Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับชุดไมค์ประชุม , TELEVIC D-Cerno CU สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงถึง 50 ชุด , ดีไซน์รูปลักษณ์ที่สวยงาม ปุ่มกดเป็นแบบสัมผัส ใช้งานง่ายสะดวยสบาย

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS680 YR AS Central Unit

฿12,000.00 ฿11,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS680 YR AS Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมโครโฟนประชุม สามารถเชื่อมต่อไมค์ประชุมได้ 24 ชุด พร้อมสายสัญญาณมาตรฐานความยาว10เมตร

เครื่องควบชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS780 Central Unit

฿42,000.00 ฿37,800.00
เครื่องควบชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS780 Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าชุดไมโครโฟนประชุม ใช้งานชุดไมโครโฟนประชุมได้ 64 ชุด มีช่องเสียบ SD CARD สำหรับบันทึกเสียงการประชุมได้ในตัว มีวงจรป้องกันการ Feedback

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS770 Central Unit

฿42,000.00 ฿37,800.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS770 Central Unit เป็น เครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับชุดไมโครโฟนประชุม สามารถเชื่อมต่อและใช้งานใช้งานชุดไมโครโฟนประชุมได้ 64 ชุด , สามารถบันทึกเสียงการประชุมแบบ MP3 ได้ในตัว , มีฟังก์ชั่นป้องกันการ Feedback

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม audio-technica ATUC 50 CU Control Unit

฿55,000.00 ฿52,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม audio-technica ATUC 50 CU Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายชุดไมค์ประชุมแบบดิจิตอล รองรับการไมค์ประชุมได้มากกว่า 100 ชุด, มีช่องบันทึกเสียงในตัว 4 ช่อง สามารถบันทึกเสียงได้สูงสุด 65,000 ชั่วโมงผ่าน USB , มีระบบกันการ Feedback ในตัว  

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม AHUJA CMA4400 Central Amplifier

฿12,400.00 ฿11,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม AHUJA CMA4400 Central Amplifier เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุมชนิดมีมิกเซอร์และเพาเวอร์แอมป์ในตัว ขนาด 50 วัตต์ สามารถควบคุมไมโครโฟนประชุมได้สูงสุด 50 ตัว มีช่อง Input แบบ XLR 1 ช่อง , Phone 2 ช่อง และ  AUX 1 ช่อง

ฐานไมโครโฟนประชุมแบบฝังโต๊ะ TELEVIC Confidea F-DV Delegate Panel

฿32,500.00
ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea F-DV เป็นฐานไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีฟังก์ชั่นการลงคะแนนแบบปุ่มกด 5 ปุ่ม มีไฟ LED แสดงสถานะที่ปุ่มกด , มีลำโพงและช่องเสียบหูฟังในตัว

ไมโครโฟนประชุมแบบฝั่งโต๊ะ TELEVIC Confidea F-DM Delegate Microphone Panel

฿19,700.00
ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea F-DM Delegate Microphone Panel ฐานไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม ปุ่มกดมีไฟ LED แสดงสถานะขณะที่เปิดใช้งาน , มุมโค้งมนเพื่อติดตั้งง่าย

ฐานไมโครโฟนประชุมแบบฝังโต๊ะ TELEVIC Confidea F-DIV Delegate Interpretation & Voting Panel

฿38,900.00
ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea F-DIV Delegate เป็นฐานไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม , มีลำโพงในตัว , มีฟังก์ชั่นแปลภาษาพร้อมชุดลงคะแนน , สามารถอ่านการ์ดRFID

ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea F-DI Delegate Interpretation Panel

฿32,500.00
ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea F-DI เป็นฐานไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม มีฟังก์ชั่นแปลภาษา สามารถเบือกภาษาได้ มีจอ OLED แสดงสถานะ , มีหูฟังพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง มีลำโพงในตัว

ฐานไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea F-DD Delegate Panel

฿23,000.00
ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea F-DD Delegate Panel เป็นฐานไมค์โครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบฝัง มีลำโพงในตัว ปุ่มกดมีไฟ LED แสดงสถานะ มีช่องเสียบหูฟัง

ฐานไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะ TELEVIC Confidea F-CM Chairman Microphone Panel

฿22,300.00
Confidea F-CM เป็นฐานไมโครโฟนของ Televic สำหรับประธาน มีขนาดเล็ก แผงควบคุมมีขั้วต่อสกรูล็อคเพื่อให้สามารถถอดออกได้ ไมโครโฟน (มีในรุ่น 30, 40 หรือ 50 ซม.) ฐานไมโครโฟนสำหรับประธานมี 2 ปุ่มเพิ่มเติมต่างจากของผู้ร่วมประชุม คือ :“ Next-in-line” และ“ Priority”

ไมโครโฟนประชุม AKG CS3DU 50 Delegate Unit with 50cm Mic

฿17,400.00 ฿17,200.00
ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม AKG CS3-DU 50 แบบก้านยาวมีความยาวของก้านไมโครโฟน 50cm พร้อมลำโพงในตัว

ไมโครโฟนประชุม AKG CS3CU 30 Chairman Unit พร้อมก้านไมค์

฿20,600.00 ฿20,500.00
ไมโครโฟนประชุม AKG CS3CU 50 Chairman Unit with 50cm Mic เป็นไมโครโฟนที่มีโหมดการทำงานสองโหมด โหมด“ โหมดลำดับความสำคัญ” ผู้ใช้สามารถปิดไมค์ของผู้ร่วมประชุมที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้ด้วยตนเอง และโหมด“ ถัดไป” AKG CS3CU จะเปิดใช้ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมในลำดับถัดไปโดยอัตโนมัติ  AKG CS3CU 50  มีลำโพงในตัวและแจ็คสเตอริโอ 2 x 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อหูฟัง

ไมโครโฟนประชุม AKG CS3CU 50 Chairman Unit พร้อมก้านไมค์

฿20,900.00 ฿20,700.00
ไมโครโฟนประชุม AKG CS3CU 50 Chairman Unit with 50cm Mic เป็นไมโครโฟนที่มีโหมดการทำงานสองโหมด โหมด“ โหมดลำดับความสำคัญ” ผู้ใช้สามารถปิดไมค์ของผู้ร่วมประชุมที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้ด้วยตนเอง และโหมด“ ถัดไป” AKG CS3CU จะเปิดใช้ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมในลำดับถัดไปโดยอัตโนมัติ  AKG CS3CU 50  มีลำโพงในตัวและแจ็คสเตอริโอ 2 x 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อหูฟัง

ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธาน JTS CS120CH Chairman Unit

฿15,900.00 ฿14,220.00

ไมโครโฟนประชุม JTS CS120CH Chairman Unit คีย์ลำดับความสำคัญซึ่งสามารถปิดเสียงหรือปิดชุดผู้ร่วมประชุมทั้งหมดหรือยกเลิกการสมัครทั้งหมด ฟังก์ชั่นการลงคะแนน

ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม TOA TS782 Delegate Unit

฿8,500.00 ฿7,650.00
ไมโครโฟนประชุม TOA TS782 Delegate Unit เป็นฐานไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม มีสวิตช์ปิด-เปิดการสนทนาของผู้ร่วมประชุม,มีลำโพงในตัว , มีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม. 2 ช่อง และปุ่มปรับระดับเสียง

ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม TOA TS772 Delegate Unit

฿7,690.00 ฿6,550.00
ไมโครโฟนประชุม TOA TS772 Delegate Unit เป็นฐานไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม TOA TS772 Delegate Unit  มีลำโพงในตัว สามรถตัดเสียงลำโพงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน , มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ ขนาด 3.5 มม. 2 ช่อง

ไมโครโฟนประชุม TOA TS682-L AS Delegate Unit

฿5,500.00 ฿5,200.00
ไมโครโฟนประชุม TOA TS682-L AS Delegate Unit เป็นไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมชนิดก้านยาว 50 เซ็นติเมตร มีสวิตช์เปิด-ปิดการสนทนาของผู้ร่วมประชุม มีช่องเสียบหูฟังพร้อมปุ่มปรับระดับความดัง มีลำโพงในตัว

ไมโครโฟนประชุม ยี่ห้อ RCF MMS3404D Delegate Unit

฿11,500.00 ฿11,000.00
ไมโครโฟนประชุม RCF MMS3404D Delegate Unit เป็นไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมชนิดก้านยาว มีความยาวของก้านไมโครโฟน 46 ซม.  มีปุ่มกดสำหรับการสนทนา และมีไฟวงแหวนสีแดงสำหรับแสดงสถานะเมื่อเปิดใช้งานไมโครโฟน , ลำโพงในตัวเครื่องมีขนาดกำลังขับ 1 วัตต์

ไมโครโฟนประชุม PROEL PA BMDD L Digital Delegate Unit

฿11,300.00 ฿1,100.00
ไมโครโฟนประชุม PROEL PA BMDD Digital Delegate Unit เป็นไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม ชนิดก้านไมค์ยาว มีความยาวของก้านไมโครโฟน 60 ซม.  ไมโครโฟน PROEL PA BMDD เป็นไมค์แบบ Electret Microphone ไฟ LED แสดงสถานะการณ์ทำงาน

ไมโครโฟนประชุม PROEL PA BMDD Digital Delegate Unit

฿10,800.00 ฿10,500.00
ไมโครโฟนประชุม PROEL PA BMDD Digital Delegate Unit เป็นไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม ชนิดก้านไมค์สั้น มีความยาวของก้านไมโครโฟน 39 ซม  ไมโครโฟน PROEL PA BMDD เป็นไมค์แบบ Electret Microphone ไฟ LED แสดงสถานะการณ์ทำงาน

ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea T-DD Delegate Discussion Unit

฿21,800.00 ฿21,700.00
ไมโครโฟนประชุม TELEVIC Confidea T-DD Delegate Discussion Unit เป็นฐานไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม ขนาดบางและรูปทรงทันสมัย มีมีช่องเสียบหูฟังพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง

เครื่องเสียงห้องประชุม ชุดไมค์ประชุม ไมค์ห้องประชุม ไมโครโฟนห้องประชุม แบบใช้สาย และแบบไร้สาย ชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้ในห้องประชุม จำหน่ายทั้งของไทย และของต่างประเทศ มีบริการรับออกแบบ และติดตั้ง ครบวงจร ไม่ทิ้งงาน พร้อมเทรนนิ่งการใช้งาน ห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องประชุมขนาดกลาง ห้องประชุมขนาดใหญ่

การระบบไมโครโฟนประชุม ทั้งระบบอนาล็อก และระบบดิจิตอล ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ชุดประชุมแบบมีสายกับแบบไร้สาย ให้คุณภาพที่ต่างกัน ไมค์ประชุมแบบมีสายราคาจะประหยัดกว่า ไมค์ประชุมแบบไร้สาย เครื่องเสียงห้องประชุมจึงมีความสำคัญ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม