Showing all 19 results

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6105 Central Unit

฿95,000.00 ฿89,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6110 Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุมแบบดิจิตอล สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงสุด 50 ชุด โหมดการทำงาน 3 โหมด : Automatic, FIFO และ Manual , DIS CU6110 Central Unitสามารถเปิดไมโครโฟนพร้อมกันสูงสุดได้ 8 ตัว

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6110 Central Unit

฿115,000.00 ฿107,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม DIS CU6110 Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุมแบบดิจิตอล สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงสุด 128 ชุด โหมดการทำงาน 3 โหมด : Automatic, FIFO และ Manual , DIS CU6110 Central Unitสามารถเปิดไมโครโฟนพร้อมกันสูงสุดได้ 8 ตัว

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CURD Control Unit

฿66,000.00 ฿65,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CURD Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับไไมค์ประชุมแบบดิจิตอล สามารถบันทึกเสียงแบบ MP3 ในตัว มีช่องเสียบหูฟัง BOSCH CCS-CURD Control Unit สามารถจ่ายไฟให้กับชุดไมค์ประชุมได้สูงสุด 50 ชุด และสามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงถึง 150 ตัว

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA CONFD Conference Main Unit

฿46,100.00 ฿45,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA CONFD Conference Main Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุม PROEL PA CONFD จ่ายไฟและควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมได้ทั้งหมด 64 เครื่อง เลือกโหมดรูปแบบการประชุมได้ 3 โหมด  FREE MODE,LIMIT MODE,FIFO MODE

เครื่องควบคุมไมค์ประชุมแบบดิจิตอล JTS CS120CU Digital Conference System Control Unit

฿41,200.00 ฿37,080.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม JTS CS120CU Digital Conference System Control Unit GXHOเครื่องควบคุมและชุดจ่ายไฟระบบไมค์ประชุมแบบดิจิตอล JTS CS-120CU สามารถควบคุมและจ่ายไฟให้ไมโครโฟนประชุมได้สูงสุด 90 ตัว สามารถต่อกับกล้องได้ 4 กล้อง

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA EXCONFD Expansion Unit

฿26,500.00 ฿26,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA EXCONFD Expansion Unit เป็นเครื่องควบคุมเสริมเพื่อให้สามารถต่อชุดไมค์ประชุมเพิ่มเติมได้ โดยมีช่องต่อไมค์ประชุมจำนวน 6 ช่อง (1ช่องสามารถต่อได้สูงสุด 30เครื่อง) และสามารถต่อขยายไมโครโฟนชุดประชุมเป็น 254 เครื่องโดยการเพิ่มเครื่องขยาย 4เครื่อง

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit

฿31,500.00 ฿31,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับชุดไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit รองรับการเชื่อมต่อใช้งานไมค์ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 80 เครื่องและเพิ่มเป็น 160 เครื่องโดยการเพิ่มเครื่องควบคุม ตัวเครื่องมีแอมป์ในตัวขนาดกำลังขับ 80 วัตต์

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TELEVIC D-Cerno CU Digital Control Unit

฿51,600.00 ฿46,440.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TELEVIC D-Cerno CU Digital Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับชุดไมค์ประชุม , TELEVIC D-Cerno CU สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงถึง 50 ชุด , ดีไซน์รูปลักษณ์ที่สวยงาม ปุ่มกดเป็นแบบสัมผัส ใช้งานง่ายสะดวยสบาย

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS680 YR AS Central Unit

฿12,000.00 ฿11,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS680 YR AS Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมโครโฟนประชุม สามารถเชื่อมต่อไมค์ประชุมได้ 24 ชุด พร้อมสายสัญญาณมาตรฐานความยาว10เมตร

เครื่องควบชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS780 Central Unit

฿42,000.00 ฿37,800.00
เครื่องควบชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS780 Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าชุดไมโครโฟนประชุม ใช้งานชุดไมโครโฟนประชุมได้ 64 ชุด มีช่องเสียบ SD CARD สำหรับบันทึกเสียงการประชุมได้ในตัว มีวงจรป้องกันการ Feedback

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS770 Central Unit

฿42,000.00 ฿37,800.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS770 Central Unit เป็น เครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับชุดไมโครโฟนประชุม สามารถเชื่อมต่อและใช้งานใช้งานชุดไมโครโฟนประชุมได้ 64 ชุด , สามารถบันทึกเสียงการประชุมแบบ MP3 ได้ในตัว , มีฟังก์ชั่นป้องกันการ Feedback

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม audio-technica ATUC 50 CU Control Unit

฿55,000.00 ฿52,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม audio-technica ATUC 50 CU Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายชุดไมค์ประชุมแบบดิจิตอล รองรับการไมค์ประชุมได้มากกว่า 100 ชุด, มีช่องบันทึกเสียงในตัว 4 ช่อง สามารถบันทึกเสียงได้สูงสุด 65,000 ชั่วโมงผ่าน USB , มีระบบกันการ Feedback ในตัว  

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม AHUJA CMA4400 Central Amplifier

฿12,400.00 ฿11,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม AHUJA CMA4400 Central Amplifier เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุมชนิดมีมิกเซอร์และเพาเวอร์แอมป์ในตัว ขนาด 50 วัตต์ สามารถควบคุมไมโครโฟนประชุมได้สูงสุด 50 ตัว มีช่อง Input แบบ XLR 1 ช่อง , Phone 2 ช่อง และ  AUX 1 ช่อง

เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS-CUD Control Unit

฿55,000.00 ฿54,000.00
เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS-CUD Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟสำหรับชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมและไมค์ชุดประธานสามารถจ่ายไฟให้กับชุดไมคืประชุมได้สูงสุด 50 ชุด , BOSCH CCS-CUD Control Unit สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงสุด 150 ชุด มีช่องสำหรับต่ออินพุตและเอาต์พุตสัญญาณเสียง มีระบบป้องกันเสียหอนในเวลาใช้งานประชุม

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CU Control Unit

฿44,000.00 ฿43,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CU Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับชุดไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS 900 Ultro Conference System , BOSCH CCS-CU Control Unit สามารถจ่ายไฟกับไมค์ผู้ร่วมประชุมและไมโครโฟนประธานได้สูงสุด 50 ตัวและสามารถควบคุมไมค์ผู้ร่วมประชุมและไมค์ประธานได้สูงถึง 150 ตัว , BOSCH CCS-CU Control Unit  ประกอบด้วยลำโพงในตัวและการควบคุมแบบอัตโนมัติที่สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงาน

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-1000D CCSD-CURD

฿69,900.00 ฿62,900.00
  • เชื่อมต่อชุดไมค์ประชุมได้สูงสุดถึง 80 ชุด ต่อ 1 เครื่อง (40 x 2 Trunk)
  • ควบคุมการตั้งค่าต่างๆ ผ่าน web browser ร่วมกับแท็บเล็ต แล็ปท็อป/PC
  • มีเครื่องบันทึกเสียง MP3 และเมมโมรี่การ์ดในตัว มีช่องเสียบ USB
  • ขจัดสัญญาณเสียงรบกวน
  • รองรับระบบการควบคุมกล้อง HD โดยอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม JTS CS-1CUR Control and Power Supply Unit

฿15,000.00 ฿14,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม JTS CS-1CUR Control and Power Supply Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมโครโฟนประชุม JTS CS-1 สามารถบันทึกเสียงผ่านช่อง USB ในตัว ควบคุมไมค์ประชุม ทั้งตัวประธานและผู้ร่วทมประชุมได้ สูงสุด 50 ตัว ตัวเครื่องควบคุม 1 ตัว  

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม ยี่ห้อ TELEVIC รุ่น D-CERNO CUR

฿64,900.00 ฿57,900.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม ยี่ห้อ TELEVIC รุ่น D-CERNO CUR เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล สามารถรองรับไมค์ประชุม D-Cerno ได้ 50 ตัว ปุ่มตัวคุมเป็นแบบสัมผัส มีเมนูดิจิตอลขนาดใหญ่ รองรับโหมการประชุมหลายรูปแบบ รูปร่างหน้าตาทันสมัย มีพอร์ต USB สำหรับบันทึกเสียงในตัว

เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม ยี่ห้อ BOSCH รุ่น CCS-1000D CCSD-CU Control unit

฿46,900.00 ฿42,200.00
  • เครื่องคอนโทรลและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชุดไมค์ประชุม CCSD-1000-D Serie
  • สามารถต่อชุดไมค์ประชุมได้สูงสุดถึง 80 ชุด ต่อ 1 เครื่อง (40 x 2 Trunk)
  • คอนโทรลผ่าน Web Browser ได้ (ต้องต่อ เร้าท์เตอร์เพิ่ม)
  • ระบบรองรับสำหรับการควบคุมกล้อง HD โดยอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม

การระบบไมโครโฟนประชุม ทั้งระบบอนาล็อก และระบบดิจิตอล ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ชุดประชุมแบบมีสายกับแบบไร้สาย ให้คุณภาพที่ต่างกัน ไมค์ประชุมแบบมีสายราคาจะประหยัดกว่า ไมค์ประชุมแบบไร้สาย เครื่องเสียงห้องประชุมจึงมีความสำคัญ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม