เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA CONFD Conference Main Unit

฿46,100.00 ฿45,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA CONFD Conference Main Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุม PROEL PA CONFD จ่ายไฟและควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมได้ทั้งหมด 64 เครื่อง เลือกโหมดรูปแบบการประชุมได้ 3 โหมด  FREE MODE,LIMIT MODE,FIFO MODE

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA EXCONFD Expansion Unit

฿26,500.00 ฿26,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม PROEL PA EXCONFD Expansion Unit เป็นเครื่องควบคุมเสริมเพื่อให้สามารถต่อชุดไมค์ประชุมเพิ่มเติมได้ โดยมีช่องต่อไมค์ประชุมจำนวน 6 ช่อง (1ช่องสามารถต่อได้สูงสุด 30เครื่อง) และสามารถต่อขยายไมโครโฟนชุดประชุมเป็น 254 เครื่องโดยการเพิ่มเครื่องขยาย 4เครื่อง

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit

฿31,500.00 ฿31,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับชุดไมค์ประชุม RCF MMU3100 Master Unit รองรับการเชื่อมต่อใช้งานไมค์ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 80 เครื่องและเพิ่มเป็น 160 เครื่องโดยการเพิ่มเครื่องควบคุม ตัวเครื่องมีแอมป์ในตัวขนาดกำลังขับ 80 วัตต์

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS680 YR AS Central Unit

฿12,000.00 ฿11,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS680 YR AS Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมโครโฟนประชุม สามารถเชื่อมต่อไมค์ประชุมได้ 24 ชุด พร้อมสายสัญญาณมาตรฐานความยาว10เมตร

เครื่องควบชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS780 Central Unit

฿42,000.00 ฿37,800.00
เครื่องควบชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS780 Central Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าชุดไมโครโฟนประชุม ใช้งานชุดไมโครโฟนประชุมได้ 64 ชุด มีช่องเสียบ SD CARD สำหรับบันทึกเสียงการประชุมได้ในตัว มีวงจรป้องกันการ Feedback

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS770 Central Unit

฿42,000.00 ฿37,800.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม TOA TS770 Central Unit เป็น เครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับชุดไมโครโฟนประชุม สามารถเชื่อมต่อและใช้งานใช้งานชุดไมโครโฟนประชุมได้ 64 ชุด , สามารถบันทึกเสียงการประชุมแบบ MP3 ได้ในตัว , มีฟังก์ชั่นป้องกันการ Feedback

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม AHUJA CMA4400 Central Amplifier

฿12,400.00 ฿11,000.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม AHUJA CMA4400 Central Amplifier เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมค์ประชุมชนิดมีมิกเซอร์และเพาเวอร์แอมป์ในตัว ขนาด 50 วัตต์ สามารถควบคุมไมโครโฟนประชุมได้สูงสุด 50 ตัว มีช่อง Input แบบ XLR 1 ช่อง , Phone 2 ช่อง และ  AUX 1 ช่อง

เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS-CUD Control Unit

฿55,000.00 ฿54,000.00
เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS-CUD Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟสำหรับชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมและไมค์ชุดประธานสามารถจ่ายไฟให้กับชุดไมคืประชุมได้สูงสุด 50 ชุด , BOSCH CCS-CUD Control Unit สามารถควบคุมไมค์ประชุมได้สูงสุด 150 ชุด มีช่องสำหรับต่ออินพุตและเอาต์พุตสัญญาณเสียง มีระบบป้องกันเสียหอนในเวลาใช้งานประชุม

เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CU Control Unit

฿44,000.00 ฿43,500.00
เครื่องควบคุมไมค์ประชุม BOSCH CCS-CU Control Unit เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้กับชุดไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS 900 Ultro Conference System , BOSCH CCS-CU Control Unit สามารถจ่ายไฟกับไมค์ผู้ร่วมประชุมและไมโครโฟนประธานได้สูงสุด 50 ตัวและสามารถควบคุมไมค์ผู้ร่วมประชุมและไมค์ประธานได้สูงถึง 150 ตัว , BOSCH CCS-CU Control Unit  ประกอบด้วยลำโพงในตัวและการควบคุมแบบอัตโนมัติที่สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงาน

เครื่องควบคุมไมค์ประชุมแบบอนาล็อก สามารถควบคุมไมค์ประชุมแบบอนาล็อกได้ มีเครื่องบันทึกเสียงแบบ SD การ์ดในตัว