เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM1600-3 Powered Mixer

฿203,500.00 ฿173,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM1600-3 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวซีรี่ส์ 3 กำลังขับ 2 x 1000 W/4 Ohms RMS, ช่องสัญญาณอินพุต 16 ช่อง 12 MIC/LINE inputs, 4 stereo MIC/LINE inputs, 6 AUX-busses, editable effects, USB digital audio interface + MIDI

เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM1000-3 Powered Mixer

฿174,900.00 ฿148,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM1000-3 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวกำลังขับ 2 x 1000 W/4 Ohm RMS คลาส D,ช่องสัญญาณอินพุต 10 ช่อง , 6 Mic/Line + 4 Mic/Stereo-Line, with 3-band semi parametric EQ 4 Mic-/Stereo line combi-inputs with 3-band-EQ, editable effects

เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM502 Power Mixer

฿55,600.00 ฿53,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM502 Power Mixer  มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวช่องอินพุต 8 ช่อง ,  5-Mic Input, 3 Stereo Channels, มีเอฟเฟคในตัว High-Quality FX processors, 32 editable presets, มีกำลังขับ2 x 450 วัตต์ RMS / 2 x 600 วัตต์ Program (4 Ohm) Class-D power amplifier

มิกเซอร์ QUEST QTA6130M Mixer Mixer Amplifier

฿22,100.00 ฿17,680.00
มิกเซอร์ QUEST QTA6130M Mixer Mixer Amplifier มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวสำหรับระบบเสียงตามสาย หรือระบบเสียงประกาศ อินพุต 6 ช่อง , กำลังขับ 130 Watt mixer amplifier, ตอบสนองความถี่ 50Hz~16KHz±2dB, Main: Transformer coupled, balanced, 8Ω, 25V, and 70V

เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA6060M Mixer

฿19,600.00 ฿15,680.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA6060M Mixer เพาเวอร์มิกเซอร์สำหรับระบบเสียงตามสายหรือระบบเสียงประกาศอินพุต 6 ช่อง, กำลังขับ 60 วัตต์ mixer amplifier, Phantom Power available on Mic inputs, Built in Chime module with external rear mounted defeatable switch

เพาวเวอร์มิกเซอร์ MACKIE PPM1012 Powered Mixer

฿56,900.00 ฿56,000.00
เพาวเวอร์มิกเซอร์ MACKIE PPM1012 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 12 ช่อง , มีกำลังขับข้างละ 800 วัตต์ , , 3-Band EQ with Sweep, Dual 9-Band Graphic EQ, พร้อม Compressors และ เอ็ฟเฟ็คร้อง

เพาเวอร์มิกเซอร์ MACKIE PPM1008 Powered Mixer

฿46,900.00 ฿46,500.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ MACKIE PPM1008 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 8 ช่อง , มีกำลังขับข้างละ 800 วัตต์ , 3-Band EQ with Sweep, Dual 9-Band Graphic EQ, มาพร้อมกับ Compressors และ เอ็ฟเฟ็คร้องในตัว

เพาเวอร์มิกเซอร์ MACKIE PPM608 Powered Mixer

฿36,900.00 ฿36,500.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ MACKIE PPM608 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 8 ช่อง , กำลังขับ 500 วัตต์ ,  3-Band EQ with Sweep, Dual 7-Band Graphic EQ, มาพร้อมกับ Compressors และ เอ็ฟเฟ็คร้องในตัว

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX212SC Powered Mixer

฿22,500.00 ฿18,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX212SC Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 12 ช่อง , กำลังขับ 200+200วัตต์ ที่ 4 ohms, ตอบสนองความถี่ 20 Hz ~ 20 kHz, 0dB @ 1kHz, GEQ 7 Band x 2 (Main ST, Monitor), SPX Digital Effect (16 Program), Foot Switch Effect On/Off

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX312SC Powered Mixer

฿27,000.00 ฿21,600.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX312SC Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 12 ช่อง กำลังขับ 300 วัตต์, 3-band EQ per input channel, 7-band graphic EQs for main and monitor, 16 SPX digital effects,  YSP (Yamaha Speaker Processing)

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX512SC Powered Mixer

฿34,500.00 ฿27,600.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX512SC Powered Mixer มิกเซอรืแบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 12 ช่อง กำลังขับ 500 Watt x 2 @ 4 Ohms, GEQ 7 Band x 2 (Main ST, Monitor),มีเอฟเฟคในตัว  SPX Digital Effect (16 Program) Foot Switch Effect On/Off, EEEngine Technology Yamaha Speaker Processing

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX5014C Powered Mixer

฿45,500.00 ฿36,400.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX5014C Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 14 ช่อง Powered Mixer with 1000W Amp and Onboard Digital Effects ( 8 Mic + 2 Stereo, ช่อง 7~14 เป็น Stereo input ), กำลังขับ 500 W. x 2 ที่ 4 ohms , มีเอฟเฟคในตัว effect quality with 32-bit processing. 16 effect programs

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX5016CF Power Mixer

฿56,500.00 ฿45,200.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX5016CF Power Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว อินพุต 16 ช่อง, กำลังขับ 1000 วัตต์ Powered Mixer with Onboard Compression, 3-band EQ, Digital Graphic EQ, Frequency Response Correction, Feedback Suppression, Onboard Dual Effects Processors, and Maximizer

เพาเวอร์มิกเซอร์ BEHRINGER PMP500MP3 Powered Mixer

฿12,500.00 ฿10,500.00

เพาเวอร์มิกเซอร์ BEHRINGER PMP500MP3 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวอินพุต 8 ช่อง กำลังขับ 500 วัตต์ Ultra-Compact 500-Watt 8-Channel Powered Mixer with MP3 Player, Reverb and Wireless Option

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX2 Powered Mixer

฿22,000.00 ฿17,600.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX2 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว 10 อินพุต , กำลังขับ Dual 250 วัตต์ Powered Mixer with 4 Mic Preamps, 3-band Input EQs, 1-knob Master EQ, Phantom Power, Level Meter, and Onboard DSP

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX5 Powered Mixer

฿33,500.00 ฿27,500.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX5 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว 12 ช่องอินพุต ,กำลังขยาย Dual 630 วัตต์ Powered Mixer with 8 Mic Preamps, 3-band Input EQs, 1-knob Comps, 1-knob Master EQ, Phantom Power, Level Meters, and Onboard DSP

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX7 Powered Mixer

฿41,000.00 ฿32,800.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA EMX7 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว 12 ช่องอินพุต , กำลังขับ Dual 710W Powered Mixer with 8 Mic Preamps, 3-band Input EQs, 1-knob Comps, 9-band Graphic EQ, Speaker Processor, Phantom Power, Level Meters, and Onboard DSP

เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA4040M Mixer Amplifier

฿9,800.00 ฿7,840.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA4040M Mixer Amplifier เครื่องขยายเสียงระบบเสียงตามสายมีกำลังขยาย 130 วัตต์ mixer amplifier, ตอบสนองความถี่ 80Hz~16KHz (+1dB/-3dB), input sensitivity / impedance: 300mV/500ohms,100V,70V constant voltage outputs and 4~16 Ohms constant resistance output

เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM600-3

฿115,500.00 ฿98,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ DYNACORD PM600-3 มิกเซอร์มีแอมป์ในตัว 8 ช่องสัญญาณอินพุต (4 Mic / Line + 2 Mic / Stereo-USB + 2 Stereo-Line) กำลังขับเพาเวอร์แอมป์ 2 x 1.000 วัตต์ / 4 โอห์ม , มี Effect ในตัว2 High-Quality editable effects , 100 factory and 20 user presets  , Professional 4x4 24-bit / 96 kHz USB interface with MIDI

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR8300 Powered Mixer

฿34,000.00 ฿18,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR8300 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวมีกำลังขับ 300 วัตต์, ช่องสัญญาณอินพุต 10 ช่อง , 8 improved, low-noise mic preamps, 10 line inputs, 48V phantom power, 3-band EQ

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR8600D Powered Mixer

฿40,000.00 ฿24,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR8600D Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว มีกำลังขับ 600 วัตต์, มีช่องอินพุต 10 ช่อง ตอบสนองความถี่  20Hz – 20kHz; +0dB/-1dB, 8 improved, low-noise, mic preamps, 10 line inputs

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR S 8-Ch Powered Mixer

฿39,000.00 ฿25,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR S 8-Ch มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว มีกำลังขับ 1000 วัตต์, 1500 วัตต์ peak, ช่องสัญญาณอินพุตทั้งหมด 8 ช่อง ,  มีเอฟเฟคในตัว Digital Effect 24 BIT, รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ,  วงจรรป้องกันลำโพง DDT,

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR AT 9-Ch Powered Mixer

฿51,000.00 ฿31,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR AT 9-Ch มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว มีกำลังขับ 1000 วัตต์, 1500 วัตต์ peak, ช่องสัญญาณอินพุตทั้งหมด 9 ช่อง , มีฟังก์ชั่น Included Antares Auto Tune, มีเอฟเฟคในตัว On-Board Digital Effects, รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR 1212P Powered Mixer

฿72,000.00 ฿29,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR 1212P Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว , มีกำลังขับ 1200 วัตต์ Class D, มีช่องสัยญาณอินพุต 12 ช่อง Console-style Powered Mixer with Automatic Graphic EQs มีฟังก์ชั่น Feedback Ferret Feedback Suppression ในตัว

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR 1220P Powered Mixer

฿80,000.00 ฿33,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY XR 1220P Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว , มีกำลังขับ 1200 วัตต์ Class D, มีช่องสัญญาณอินพุต 20 ช่อง Console-style Powered Mixer with Automatic Graphic EQs มีฟังก์ชั่น Feedback Ferret Feedback Suppression ในตัว

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY PVI 5300 All In One Powered Mixer

฿14,000.00 ฿10,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY PVI 5300 All In One Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวช่องอินพุต 5 ช่อง , อินพุต XLR Combo Jack 4 ช่องโดยใช้ preamp Peavey mic ระดับพรีเมี่ยม , เพาเวอร์แอมป์กำลังสูงสุด 200 วัตต์,FLS® Feedback Locating System

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY PVI 6500 Powered Mixer

฿20,000.00 ฿12,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY PVI 6500 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว Peavey PVi 6500 มีกำลังขับ 400 วัตต์, ช่องสัญญาณอินพุต 6 ช่อง ,  มีช่องเสียบ  Sd Card / USB Mp3 รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth

เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY PVI 8500 Powered Mixer

฿21,000.00 ฿14,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ PEAVEY PVI 8500 Powered Mixer มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว Peavey PVi 8500 มีกำลังขับ 400 วัตต์, ช่องสัญญาณอินพุต 8 ช่อง ,  มีช่องเสียบ  Sd Card / USB Mp3 รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth

เพาเวอร์มิกเซอร์ HH Electronics VRH600 8 channel Power Mixer

฿7,900.00 ฿7,800.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ HH Electronics VRH600 เป็นมิกเซอร์มีเพาเวอร์แอมป์ในตัวมีช่องสัญญาณอินพุต 8 ช่อง มีกำลังขับ 600 วัตต์ คลาส A/B มีกราฟฟิก EQ 7 Band ในตัว

มิกเซอร์ BEHRINGER Europower PMP2000D Powered Mixer

฿21,500.00 ฿17,000.00
มิกเซอร์ BEHRINGER Europower PMP2000D Powered Mixer เพาเวอร์มิกเซอร์ , มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัว มีกำลังขับ ที่ 500w / Chanel คลาส-D , มิกเซอร์ BEHRINGER Europower PMP2000D มีช่องสัญญาณอินพุต 14-Channel Mixer 6-Mono and 4-Stereo  มี Effect ในตัว