มิกเซอร์ QUEST QTA6130M Mixer Mixer Amplifier

฿22,100.00 ฿17,680.00
มิกเซอร์ QUEST QTA6130M Mixer Mixer Amplifier มิกเซอร์แบบมีแอมป์ในตัวสำหรับระบบเสียงตามสาย หรือระบบเสียงประกาศ อินพุต 6 ช่อง , กำลังขับ 130 Watt mixer amplifier, ตอบสนองความถี่ 50Hz~16KHz±2dB, Main: Transformer coupled, balanced, 8Ω, 25V, and 70V

เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA6060M Mixer

฿19,600.00 ฿15,680.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA6060M Mixer เพาเวอร์มิกเซอร์สำหรับระบบเสียงตามสายหรือระบบเสียงประกาศอินพุต 6 ช่อง, กำลังขับ 60 วัตต์ mixer amplifier, Phantom Power available on Mic inputs, Built in Chime module with external rear mounted defeatable switch

เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA MA2030 Power Amplifier

฿22,500.00 ฿18,000.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ YAMAHA MA2030 Power Amplifier Lo-Z/Hi-Z switchable Class-D mixer amplifier (Lo-Z: 30W x2ch, Hi-Z: 60W x1ch) equipped with 3 types of selectable stereo inputs, 2 mic inputs and powerful DSP functions for high quality music playback and microphone use.

มิกเซอร์ Hill Audio ZPR4620V2 Zoning Mixer

฿13,700.00 ฿11,600.00
มิกเซอร์ Hill Audio ZPR4620V2 Zoning Mixer โซนมิกเซอร์แบบ 4 โซน Hill Audio ZPR-4620V2, 2x Mic inputs 6-stereo input, 3-Band EQ plus, 45mm dual-rail fader, CascadeZone ©: Mono zone sources selectable from Inputs 1-6, Unbalanced record output

เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA4040M Mixer Amplifier

฿9,800.00 ฿7,840.00
เพาเวอร์มิกเซอร์ QUEST QTA4040M Mixer Amplifier เครื่องขยายเสียงระบบเสียงตามสายมีกำลังขยาย 130 วัตต์ mixer amplifier, ตอบสนองความถี่ 80Hz~16KHz (+1dB/-3dB), input sensitivity / impedance: 300mV/500ohms,100V,70V constant voltage outputs and 4~16 Ohms constant resistance output

มิกเซอร์

ไว้สำหรับรวบรวมสัญญาณเสียง ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน เครื่องเล่นMP3 เครื่องเล่น CD เครื่องส่งวิทยุ เพื่อส่งทั้งหมดออกไปกระจายเสียงตามจุดต่างๆ